tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plŁad korporacyjny


Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

GPW dobre praktyki BIOTON SA

 

Oświadczenie Zarządu BIOTON S.A. o stosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Oświadczenie Zarządu BIOTON S.A._DPSNGPW_2015.pdf

 

Tekst jednolity Statutu BIOTON S.A.

Statut BIOTON S.A. 18.06.2016

 

Struktura akcjonariatu BIOTON S.A.

Akcjonariat 02.12.2016

 

Życiorysy zawodowe członków Zarządu i Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

Życiorysy 29.09.2017

 

Regulamin Zarządu BIOTON S.A.

Regulamin Zarządu BIOTON S.A.

 

Regulamin Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

 

Informacja w sprawie braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BIOTON S.A.

Reguła

 

Informacja o polityce różnorodności

Polityka różnorodności

Kontakt dla inwestorów:

Katarzyna Sadowska
CC Group Sp. z o.o.
e-mail: investor@bioton.pl
tel.: +48 (22) 440 14 40, +48 697 613 020

© 2018 BIOTON S.A.