Bioton Marketing Agency sp. z o.o.

Bioton Marketing Agency sp. z o.o. to spółka zajmująca się promocją produktów leczniczych BIOTON S.A.

BIOTON MARKETING AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu przy ul. Poznańskiej 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000036599, NIP 534-19-88-452, REGON 012877952Obowiązek informacyjny dla pracownika i współpracownika BMA