tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plWażna rola Pielęgniarek


Wzrost świadomości na temat różnych aspektów diabetologii, rozwój technologii oraz potwierdzenie roli edukacji i samoopieki osób chorych na cukrzycę wpłynęły na zwiększenie znaczenia roli pielęgniarek diabetologicznych w leczeniu cukrzycy. Pielęgniarka edukatorka pełni ważną, partnerską rolę w relacjach zarówno z pacjentami, jak i lekarzami. Bioton, dostrzegając niepodważalną rolę pielęgniarek w opiece diabetologicznej prowadzi szereg aktywności, mających na celu wyznaczanie i poprawę standardów opieki diabetologicznej. Bioton organizuje na terenie całej Polski warsztaty edukacyjne dla pielęgniarek diabetologicznych, poświęcone m.in. komunikacji interpersonalnej z pacjentem oraz wspiera działalność Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

© 2019 BIOTON S.A.