tel.: +48 22 721 40 00   /   fax: +48 22 721 13 33   /   bioinfo@bioton.plWładze BIOTON S.A.


ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ BIOTON S.A.

Zarząd

 

Robert Neymann - Prezes Zarządu

Pan Robert Neymann w latach 1982 - 1987 studiował w Szkole Głównej Handlowej (kierunek Finanse).

Pan Robert Neymann kolejno pracował:

 • w latach 1987 - 1990 w OMC Poll Ltd. jako kontroler finansowy w dziale kontrolingu; kierownik sprzedaży grupy produktów firmy Blendax na Polskę;
 • w latach 1990 - 1991 w Procter & Gamble Polska jako National Key Account Manager;
 • w latach 1991 - 1993 w Procter & Gamble Polska jako Unit Sales Manager (Polska północna);
 • w latach 1993 - 1994 w Procter & Gamble Polska jako Trade Marketing Manager;
 • w latach 1994 - 1996 w Procter & Gamble Polska jako District Sales Manager (Polska centralna i północna);
 • w latach 1996 - 1999 w Procter & Gamble Central & Eastern Europe jako Distributor Operations Manager Cⅇ
 • w latach 1999 - 2000 w Procter & Gamble Western Europe jako Laundry Additives Customer Business Development Manager Western Europe;
 • w latach 2001 - 2005 w Herbapol Lublin S.A. jako Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych;
 • w latach 2005- 2007 w Polsnack sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2009 - 2011 w Harper Trade sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;
 • w latach 2007 - 2017 w Harper Hygienics S.A. jako Prezes Zarządu.

 

Adam Polonek - Członek Zarządu

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rynku kapitałowego. Od 2006 r. jest pracownikiem BIOTON S.A., gdzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora finansowego, a następnie dyrektora finansowego. W trakcie tego czasu miał możliwość zwiększania swojej wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania finansami spółki, finansowania dłużnego, projektów rozwojowych i transakcji restrukturyzacyjnych. Realizuje również funkcję nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych BIOTON S.A. W latach 20002006 zatrudniony był w CAIB Financial Advisers (obecnie UniCredit CAIB Poland), na stanowiskach od analityka do zastępcy dyrektora, gdzie zajmował się doradztwem m.in. w zakresie fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw, a także optymalizacji struktur finansowania. Był uczestnikiem szeregu szkoleń w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także prowadzenia projektów. Biegle włada językiem angielskim. Od 20 grudnia 2011 r. pełni funkcję Członka Zarządu BIOTON S.A.

 

Rada Nadzorcza

 

Pan Jubo Liu – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jubo Liu jest założycielem oraz pełni rolę prezesa spółki Cogenes Biotechnology Incorporation (specjalizującej się w działalności badawczo-rozwojowej, działalności w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów do diagnostyki in vitro) od sierpnia 2011 r. oraz od sierpnia 2009 roku do marca 2018 roku pełnił rolę prezesa spółek NovoTek Pharmaceuticals Limited (Hongkong) i Beijing NovoTek Medicinal Technology Development Co. Ltd (Pekin) (międzynarodowej platformy służącej wprowadzaniu do obrotu produktów ochrony zdrowia w Chinach i za granicą). Od kwietnia 2008 r. do lipca 2009 r. był głównym chińskim przedstawicielem spółki Immtech Pharmaceuticals Inc. (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (zajmującej się chińskimi planami infrastruktury i inwestycyjnymi). Od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. pełnił rolę łącznika ds. badań klinicznych (Clinical Trial Liaison) ze spółką Pharmaceuticals Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki) (prowadzącą międzynarodową działalność w zakresie badań klinicznych w Chinach). Od października 2006 r. do listopada 2007 r. był naukowcem w spółce Boston Vertex Pharmaceuticals Inc. (działalność w zakresie opracowywania składu i sposobu podawania produktów leczniczych). Od lipca 2005 r. do stycznia 2007 był współzałożycielem i pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju biznesu JCS Biopolytech Incorporation (prowadzącą działalność w zakresie badań i rozwoju oraz wprowadzania do obrotu zmodyfikowanych biopolimerów wykorzystywanych w podawaniu produktów leczniczych i nanotechnologii). Od sierpnia 1997 r. do lutego 2001 r. pełnił rolę dyrektora ds. marketingu i rejestracji Beijing Huayuanlong Medicinal Technology Development Co. Ltd., Pekin, Chiny. Pan Liu uzyskał licencjat (bachelor's degree) z farmacji na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Farmaceutycznego w Shenyang (od września 1992 r. do lipca 1997 r.) oraz doktora nauk farmaceutycznych (Ph.D.) na Wydziale Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Toronto (od września 2002 r. do października 2006 r.) Ponadto Pan Liu jest autorem i współautorem kilku publikacji dotyczących zagadnień medycznych i biologicznych.

 

Pan Dariusz Trzeciak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Trzeciak ukończył czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem Międzynarodowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji i Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości sprawował funkcje kierownicze oraz nadzorcze w wielu spółkach, w tym funkcję Prezesa Zarządu w spółkach Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa Życie S.A., Sferia S.A., IT Polpager S.A. Obecnie pełni funkcje: Członka Zarządu Sferia S.A., Członka Zarządu Aero 2 Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Muzo FM Sp. z o.o. (dawniej: Radio PIN) oraz członka Rady Nadzorczej Altalog Sp. z o.o. Członek organów wybieralnych w organizacjach branżowych i izbach gospodarczych.

 

Pan Ramesh Rajentheran – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ramesh Rajentheran jest założycielem firmy AlleleHealth Pte Ltd, Singapore od sierpnia 2018 roku. Od 2015 roku do sierpnia 2018 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Singapurskiej Grupie Kapitałowej o nazwie Fullerton Health (FHC). Od 2017 do 2018 roku pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego w Grupie Kapitałowej FHC oraz od kwietnia 2018 roku do sierpnia 2018 roku pracował jako Dyrektor ds. Inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej FHC. Od 2011 roku do 2015 był zatrudniony jako Dyrektor Zarządzający Azjatycką Bankowością Inwestycyjną Opieki Zdrowotnej w Pionie ds. Bankowości Inwestycyjnej na obszarze Singapuru/Hong Kongu w Barclays. Pomiędzy 2010 i 2011, był Dyrektorem ds. rynków i akcji, a także starszym doradcą prezesa zarządu w Hong Leong Group, Kuala Lumpur, Malezja. Od 2009 roku do 2010 roku pracował w Barclays Capital, Londyn, Wielka Brytania, jako Dyrektor ds. Globalnego Specjalistycznego Przemysłu Opieki Zdrowotnej. W latach 2006-2009 był Dyrektorem wykonawczym ds. Globalnej sprzedaży specjalistycznej opieki zdrowotnej w Morgan Stanley, Londyn, Wielka Brytania. W 2004 roku uzyskał dyplom MBA w dziedzinie finansów w London Business School oraz tytuł magistra w 1999 roku w Newcastle Medical School w Newcastle w Wielkiej Brytanii.

 

Pan Viswanath Vaidyanathan – Członek Rady Nadzorczej

Pan Viswanath Vaidyanathan ukończył studia w zakresie farmakologii. Posiada około 30 lat doświadczenia w sprzedaży, marketingu i rozwoju biznesu oraz planowaniu strategicznym w przemyśle farmaceutycznym w całej Azji. Jego wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje pracę dla Serum Institute (Serono) oraz Astra w Indiach, w obu przypadkach w zakresie sprzedaży i marketingu, 8 lat pracy w koncernie Pharmacia na terenie Indii i Chin. Następnie, Pan Viswanath Vaidyanathan, do 2011 r., pełnił funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu i Planowania Strategicznego w firmie Pfizer China oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu - Azja w firmie Capsugel (Oddział Pfizer) z siedzibą w Bangkoku. Obecnie mieszkając w Pekinie, Pan Vaidyanathan Viswanath jest Niezależnym Konsultantem wielu koncernów farmaceutycznych i w związku z tym, oferuje swoje kompetencje w zakresie Marketingu Strategicznego, Rozwoju Biznesu, Efektywności Marketingu i Sprzedaży, Zarządzania Współpracą oraz Rozwoju strategii KOL & Advocacy. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu tendencji branżowych popartym dużym potencjałem do nawiązywania kontaków, Pan Vaidyanathan Viswanath stanowi most łączący firmy farmaceutyczne.

 

Dr. Hao Fan – Członek Rady Nadzorczej

Dr. Hao uzyskał tytuł doktora w 1995 roku na Uniwersytecie Nagoya w Japonii. W latach 1995-1997 przechodził proces uzyskania habilitacji doktorskiej w National Institute of Health (NIH), Laboratory of Molecular Growth Regulation - Institute of Child Health and Human Development w Maryland, USA.

Następnie przeniósł się do sektora prywatnego i pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Produktów i Produkcji w Eden Bioscience Co. Ltd, USA do 2006 r.

W 2001 roku otrzymał nagrodę Presidential Green Chemistry Challenge Award przyznawaną przez EPA w USA, uznającą jego wkład w rozwój i industrializację bio-produktów Eden.

Dr Fan opublikował ponad 20 recenzowanych artykułów naukowych, w tym w najbardziej znanym dzienniku, CELL. W ramach swojego bogatego doświadczenia badawczego posiada również wiele patentów.

Od 2007 r. dr Fan koncentruje się na produkcji produktów biofarmaceutycznych na skalę przemysłową, w tym insuliny i produktów analogowych. Uzyskał przychody w wysokości 100 milionów dolarów zakładając kilka bio spółek zajmujących się komercjalizacją produktów biofarmaceutycznych i biomateriałowych.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Sinhao Science and Technology Co., Ltd w Singapurze.

 

Pan Nicola Cadei – Członek Rady Nadzorczej

Profil zawodowy:

Ponad 25 lat zróżnicowanego doświadczenia zarządzania w przemyśle farmaceutycznym z rosnącym zakresem powierzonych obowiązków. Bogate doświadczenie w dziedzinie finansów, sprzedaży i marketingu, negocjacji umów i produkcji, wdrażaniu strategii, restrukturyzacji przedsiębiorstw i transakcjach. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył bogate doświadczenie i umiejętności w następującym zakresie:

Dogłębne zrozumienie włoskiego i międzynarodowego rynku farmaceutycznego.

Skuteczne zarządzanie rozwojem branży farmaceutycznej i działalnością produkcyjną z ciągłym dążeniem do poprawy efektywności i relacji z klientami.

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem. Wprowadzenie produktów i ich nowych oznaczeń. Opracowanie i wdrożenie planów strategicznych i taktyki produktowej. Utrzymywanie dobrych relacji z liderami opinii medycznych i klientami.

Solidnych umiejętności negocjacyjnych i znajomości umów w sektorze farmaceutycznym.

Planowania strategicznego, procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz fuzji i przejęć.

Solidnego zaplecza finansowego.

Skoncentrowania na wyniki.


Doświadczenie zawodowe:

2016- obecnie: Dyrektor Generalny i Członek Zarządu Pharmatex Italia srl, Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i komercjalizacji produktów farmaceutycznych do wstrzykiwania, które należą do Yifan Pharmaceutical LTD, wiodącej chińskiej firmy farmaceutycznej, notowanej na giełdzie w Shenzhen.

2010 - 2015: Dyrektor ds. Operacyjnych (C.O.O.) w Mipharm, we włoskim centrum doskonalenia kontraktowego wytwarzania i rozwoju „CDMO” (z ang. Contract Development and Manufacturing Organisation) w zakresie rozwoju działalności, nowych produktów i usług dedykowanych przemysłowi farmaceutycznemu. Obrót w wysokości około 45 milionów euro (około 50 milionów wyprodukowanych opakowań rocznie) i 250 pracowników.

2009- 2010: Starszy Doradca w Resources Global Professionals, w amerykańskiej firmie usług profesjonalnych. Spółka notowana na giełdzie (Nasdaq) zatrudniająca ponad 4100 specjalistów z ponad 85 biur. Założona we Włoszech w połowie 2007 roku. Rola ta oznaczała zaangażowanie w programy doradcze dla klientów oraz odpowiedzialność za rozwój biznesu w sektorze farmaceutycznym.

1993 - 2008: AstraZeneca S.p.A., międzynarodowa firma farmaceutyczna o łącznych obrotach w wysokości około 1 miliarda euro we Włoszech i zatrudniająca 1100 pracowników, w tym 850 pracowników sprzedaży. Zatrudnienie w firmie obejmowało następujące role i obowiązki:

2006 - 2008: Dyrektor ds. Operacji Handlowych
2004 - 2005: Dyrektor ds. Rozwoju Portfela Strategicznego i Dyrektor Handlowy („CNS”)
2002 - 2003: Dyrektor ds. Klientów, Łańcucha Dostaw i Rozwoju Biznesu
2000 - 2002: Dyrektor ds. Efektywności Sprzedaży
1995 - 2000: Dyrektor ds. Finansów i Kontroli
1994-1995: Starszy Kierownik ds. Księgowości
1993 - 1994: Kierownik ds. Sprawozdawczości
1990- 1993: Starszy Audytor w KPMG

 

Kwalifikacje/szkolenia:

Lipiec 1983: Dyplom ukończenia szkoły średniej,

Maj 1990: Dyplom z Ekonomii i Handlu - specjalizacja: marketing - przyznany przez L. Bocconi
Uniwersytet w Mediolanie.
Udział w kursach:

 • Zarządzanie Marketingiem i Sprzedażą w SDA Bocconi Milano;
 • Strategiczne Myślenie uzyskane na INSEAD w Paryżu;
 • Zarządzanie Projektami, Przywództwo w Biznesie i Coaching.

 

Języki:

Biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka francuskiego.

 

Pan Wei Ming TAN – Członek Rady Nadzorczej

Streszczenie:

 • Nagradzany globalnie / lokalnie i wielodyscyplinarny kierownik najwyższego szczebla (poziom C) z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie fuzji i przejęć oraz strategii korporacyjnej, rozwoju biznesu / partnerstwa, bankowości inwestycyjnej / kapitału podwyższonego ryzyka / funduszy typu private equity, relacji inwestorskich, zamówień, audytu, płynności i podatków.
 • Doświadczony na wszystkich poziomach współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami (Zleceniodawcy, Zarząd, Dyrektorzy Generalni / Dyrektorzy Korporacyjni, Partnerzy Strategiczni, Inwestorzy Instytucjonalni i Analitycy Kapitałowi, Organy Regulacyjne).
 • Udowodnione wysokie osiągnięcia zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, jak i prywatnych (spektrum przedsiębiorstw od start-upów do dojrzałych firm).
 • Zróżnicowane umiejętności zdobyte w branży mediów i rozrywkowej / usługach bankowych i finansowych / branży farmaceutycznej / księgowej
  • Rynki kapitałowe, pozyskiwanie długów/kapitału, fuzje i przejęcia, wspólne przedsięwzięcia i zbycia;
  • Kierowanie inicjatywami rozwoju biznesu połączonymi z generowaniem oszczędności i poprawą wydajności / produktywności w celu budowania wartości;
  • Obserwowanie, przygotowywanie strategii i przekładanie wizji całościowej w celu praktycznego wdrożenia;
  • Kierowanie dużymi zespołami międzywydziałowymi / funkcjonalnymi w celu osiągnięcia strategicznych, transformacyjnych celów;
  • Rozwijanie talentów liderów wyższego szczebla i tworzenie wysokowydajnych zespołów.

 

Doświadczenie zawodowe:

2019-Obecnie YIFAN INTERNATIONAL (SINGAPUR)
Dyrektor Finansowy
Odpowiedzialny za wszelkie zagadnienia związane z finansami oraz funkcje zarządzania ryzykiem i kapitałem obejmujące cały Międzynarodowy Oddział firmy Yifan Pharmaceutical Co. Ltd. Nadzorowanie wszystkich sprawy finansowych i księgowych, w tym finanse korporacyjne, zarządzanie portfelem, płynność i podatki, a także zamówienia publiczne, kwestie prawne i kapitał ludzki.

2012-2018 ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD (MALEZJA)
Dyrektor Inwestycyjny
Odpowiedzialny za zarządzanie finansami firmy Astro, zarządzanie kapitałem i inwestycjami oraz dokonanie pierwszych ofert publicznych na giełdzie Bursa Malaysia. Nadzorował całą strategię grupy, finanse korporacyjne, działania związane z kapitałem podwyższonego ryzyka i rozwojem biznesu, zarządzanie portfelem, a także strategiczne partnerstwa i zamówienia. Wcześniej odpowiadał również za relacje inwestorskie, doradztwo biznesowe, działy podatkowe i płynności

2007-2012 CREDIT SUISSE (LONDYN)
Dyrektor; Grupa przemysłowa ds. telekomunikacji, mediów i gier
Zaufany doradca strategiczny i finansowy Zarządów / Dyrektorów Generalnych / Dyrektorów Finansowych / Szefów ds. Fuzji i Przejęć Partnerów oraz w przedsiębiorstwach / Dyrektorów Generalnych w globalnych firmach private equity. Klienci obejmowali takie firmy jak : Liberty Global, Ziggo, Digicel, American Tower, Helios, BC Partners, Mid Europa Partners i Warburg Pincus

Wiceprezes; Grupa Sponsorów Finansowych
Realizacja wykupów lewarowanych, refinansowania i strategii wyjściowych dla klientów private equity (m.in. interakcja z klientami i kierownictwem, analiza kredytowa i kompleksowa analiza ekonomiczno-finansowa, modelowanie finansowe, strukturyzacja zadłużenia, negocjowanie warunków transakcji i dokumentacji, realizacja transakcji i syndykacja)

2004-2007 BARCLAYS CAPITAL (LONDYN)
Starszy Partner; Strukturyzacja finansowa

1998-2002 MACQUARIE BANK LIMITED (AUSTRALIA)
Partner Inwestycyjny; Macquarie Direct Investment (Dział Private Equity)
Dyrektor Finansowy; Macquarie Direct Investment (Dział Inwestycji Kapitałowych)
Kierownik Projektu; Dział Płynności i Towarów

1997-1998 FH FAULDING & CO LTD (AUSTRALIA)
Kierownik ds. Płynności Finansowej i Projektów Korporacyjnych

1992-1997 DELOITTE & TOUCHE (AUSTRALIA)
Starszy Analityk; Dział Audytu

 

Wykształcenie:

LONDON BUSINESS SCHOOL (2002-2004)
Master of Business Administration (Specjalizacja: finanse)

 • Dyrektor Założyciel, Coller Institute for Private Equity; Przewodniczący 750-osobowego Klubu Private Equity i Współprzewodniczący inauguracyjnej Konferencji LBS Private Equity 2003 (zysk około 50.000 funtów);
 • Współtwórca specjalnie zamówionego raportu na temat rynku wtórnego private equity zatytułowanego „Routes to Liquidity”. Raport opublikowany przez magazyn Private Equity International w kwietniu 2004 r.

INSTYTUT USŁUG FINANSOWYCH AUSTRALAZJI
Dyplom ukończenia studiów w zakresie finansów i inwestycji stosowanych

INSTYTUT CHARTEROWANYCH KONTROLI AUSTRALIA
Wyznaczenie biegłego rewidenta

 • Moduł Merit Prize for Taxation (najlepsze 5% kandydatów na całym świecie)

UNIWERSYTET W ADELAIDE W AUSTRALII (1992-1995)
Bachelor of Commerce (Finanse i Rachunkowość)

 • Sponsorowanie zawodowe przez Deloitte & Touche (1 z 2 zakwalifikowanych kandydatów z ponad 200)

 

© 2019 BIOTON S.A.